VIPTT
Pool 1 Asics Texas Open Sets Point Finish
16 & Under ASC   Court 6 Won Lost Differential Place
1. TAV 16 Molten             4 2 24 2
2. TAV Houston 16 White           0 6 -52 3
3. Instinct 16 WT National           5 1 28 1
Day/Time 2:30 PM ASAP ASAP        
Work Team (2) (1) (3)
Match 1  vs  3 2  vs  3 1  vs  2
Score-Game 1 17 25 15 25 25 19
Score-Game 2 25 16 21 25 25 12
Score-Game 3 21 25 14 25 25 17
POOL COMPLETE: y
Pool 2 Asics Texas Open Sets Point Finish
16 & Under ASC   Court 7 Won Lost Differential Place
1. 360 16 Kaos Red             2 4 -9 3
2. FOCUS 16 Lea             4 2 5 2
3. TAV MC 16 Gold             6 0 72 1
4. TAV Houston 16 Silver           0 6 -68 4
Day/Time 2:30 PM ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP
Work Team (2) (1) (3) (1) (2) (4)
Match 1  vs  3 2  vs  4 1  vs  4 2  vs  3 3  vs  4 1  vs  2
Score-Game 1 19 25 25 17 25 20 12 25 25 5 22 25
Score-Game 2 16 25 25 16 25 14 16 25 25 10 18 25
  POOL COMPLETE: y