Power Pool 1 Nike Bid Event Sets Point Finish  
  13 Power Pools VIP Court 5 Won Lost Differential Place  
  1. Skyline 13 Royal             5 1 41 1  
  2. Drive Nation 13 Red           3 3 0 2  
  3. Image 13 Asics Black           3 3 -10 3  
  4. ACE 13 UA             1 5 -31 4  
  Day/Time 3:00 PM ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP  
  Work Team (2) (1) (3) (1) (2) (4)  
  Match 1 vs 3 2 vs 4 1 vs 4 2 vs 3 3 vs 4 1 vs 2  
  Score-Game 1 25 20 25 20 25 14 25 17 25 22 25 15  
  Score-Game 2 18 25 17 25 25 10 25 13 25 20 25 18  
                      POOL COMPLETE: y  
                               
  Power Pool 2 Nike Bid Event Sets Point Finish  
  13 Power Pools VIP Court 2 Won Lost Differential Place  
  1. Titans 13 National             1 5 -40 4  
  2. TAV 13 Black             5 1 43 1  
  3. Madfrog 13N Black           4 2 14 2  
  4. TAV 13 Blue             2 4 -17 3  
  Day/Time 3:00 PM ASAP ASAP ASAP ASAP ASAP  
  Work Team (2) (1) (3) (1) (2) (4)  
  Match 1 vs 3 2 vs 4 1 vs 4 2 vs 3 3 vs 4 1 vs 2  
  Score-Game 1 14 25 25 15 26 24 25 22 25 19 9 25  
  Score-Game 2 17 25 23 25 22 25 25 13 25 21 21 25  
                        POOL COMPLETE: y  
Nike Bid Event 13 Power Pools
February 2, 2019
                               
                               
    Power Pool 1       4 Team Pool Schedule       Power Pool 2  
    VIP Court 5       1 vs. 3 Ref tm 2       VIP Court 2  
    3:00 PM       2 vs. 4 Ref tm 1       3:00 PM  
    Skyline 13 Royal       1 vs. 4 Ref tm 3       Titans 13 National  
    Drive Nation 13 Red       2 vs. 3 Ref tm 1       TAV 13 Black  
    Image 13 Asics Black       3 vs. 4 Ref tm 2       Madfrog 13N Black  
    ACE 13 UA       1 vs. 2 Ref tm 4       TAV 13 Blue